• Thanh Trùng Sản Phẩm Đóng Hộp

    Thanh Trùng Sản Phẩm Đóng Hộp


Đặc Điểm

Thanh trùng liên tục, dùng để thanh trùng các sản phẩm dạng lon.