• Máy Rửa Thổi Nho

    Máy Rửa Thổi Nho

  • Máy Rửa Thổi

    Máy Rửa Thổi


Đặc Điểm

Rửa thổi rau quả, trái cây vỏ mềm