• Máy Rót Dịch Tràn

    Máy Rót Dịch Tràn

  • Máy Rót Dịch

    Máy Rót Dịch


Đặc Điểm

Hệ thống Mâm Xoay - Máy Rót Dịch - Máy Bài Khí trước đến Máy Ghép Mí.

Xé nhỏ các loại củ quả

Rót các loại dịch chế biến