• Mâm Xoay

    Mâm Xoay


Đặc Điểm

Phù hợp cho việc dẫn lon vào dây chuyền sản xuất hay nạp lon ra từ cuối dây chuyền sản xuất.