• Băng Tải

    Băng Tải


Đặc Điểm

Sản xuất nhiều loại băng tải khác nhau như Băng Tải Xích, Băng Tải Lưới, Băng Tải Nhựa dùng trong thực phẩm, các loại Băng Tải Dẫn Lon..