• Bồn Rửa 2 Ngăn

    Bồn Rửa 2 Ngăn


Đặc Điểm

Gia công chế tạo nhiều loại bồn rửa khác nhau phù hợp cho từng công việc trong ngành chế biến