• Bánh Xe Đẩy Càng Inox Các Loại

    Bánh Xe Đẩy Càng Inox Các Loại

  • Bánh Xe Đẩy Inox Các Loại

    Bánh Xe Đẩy Inox Các Loại


Đặc Điểm

Sản xuất các loại bánh xe thông dụng có đường kính bánh xe 100, 125, 150mm.

Sử dụng thông dụng trong các nhà máy chế biến.

Có thể thay thế các bánh xe càng sắt cùng chủng loại.