Luôn Năng Động, Sáng Tạo
Luôn Cập Nhật Công Nghệ Mới

Để Tạo Niềm Tin Tuyệt Đối
Với Khách Hàng


Công ty TNHH MTV SX Máy và Thiết Bị Công Nghiệp Thái Hòa chào mừng quý khách.

Lĩnh Vực Hoạt Động


Thiết kế - Chế tạo khuôn mẫu cho ngành dập - Dập vuốt. Mô phỏng bằng phần mềm Dynaform

Tư vấn, thiết kế - Chế tạo các thiết bị, dây chuyền chế biến rau quả, thủy sản

Gia công các sản phẩm dập - Dập vuốt

Gia công cơ khí chính xác: Tiện, Phay, Cắt dây, Cắt plasmas CNC