Xilô Chứa Phụ Phẩm Cá


Đặc Điểm

Tham gia chế tạo và lắp đặt nhiều hạng mục quan trọng trong suốt quá trình xây dựng và lắp đặt thiết bị của nhà máy như cá bồn nước nóng lạnh trong cụm hệ thống thanh trùng lon, bồn chứa dầu chế biến, các thùng rã đông, máy rửa cá nguyên liệu và nhiều công việc phục vụ trong việc xây dựng nhà máy.

Khách Hàng

Công Ty TNHH Royal Foods
Mỹ Tho, Tiền Giang


  • Xilô Phế Liệu Royal Foods

    Xilô Phế Liệu Royal Foods