Máy Sấy Tầng Sôi Cơm Dừa Nạo


Đặc Điểm

Lần đầu tiên công ty đã thiết kế, chế tạo thành công hệ thống Máy Sấy Cơm Dừa Nạo có công suất lên đến 1.200 Kg thành phẫm mỗi giờ. Hệ thống máy là một chu trình khép kín, tự hoạt động từ khâu nạp liệu cho đến khi ra thành phẩm đóng bao.

Khách Hàng

Công ty TNHH Chế Biến Dừa Lương Quới
Khu Công Nghiệp An Hiệp, Bến Tre


  • Xưởng Cơm Dừa Nạo Sấy

    Xưởng Cơm Dừa Nạo Sấy

    tại Công ty TNHH Chế Biến Dừa Lương Quới

  • Xưởng Cơm Dừa Nạo Sấy

    Xưởng Cơm Dừa Nạo Sấy