Dây Chuyền Chế Biến Cá Tra


Đặc Điểm

Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hoàn chỉnh Dây Chuyền Chế Biến Tra Đông Lạnh năm 2007

Khách Hàng

Công Ty CP Thủy Sản Ngọc Xuân


  • Dây Chuyền Fillet Cá Tra

    Dây Chuyền Fillet Cá Tra

  • Lắp Đặt Dây Chuyền Fillet Cá Tra

    Lắp Đặt Dây Chuyền Fillet Cá Tra